Programy ve školách
Výchova a hodnoty: nabídka Týdne pro školy ve dnech 18. - 24. června 2018

Účelem programů, které mohou uskutečnit naši lektoři nebo lektoři partnerských organizací přímo ve vaší škole, je pozvat žáky na cestu objevování nových souvislostí. Programy jsou zaměřené zejména na společenskou tématiku jako jsou národní tradice a solidarita s chudými v rozvojovém světě. Nabízíme dvě kategorie programů: