Otevřené dveře
Výchova a hodnoty: nabídka Týdne pro školy ve dnech 18. - 24. června 2018

Otevřené dveře jsou symbolem pozvání a přijetí. Každý, kdo si jich povšimne, může jít dál a objevit něco, co možná ještě nikdy neviděl nebo čeho si nepovšiml. V mezilidských vztazích jsou otevřené dveře nabídkou k dialogu.

Zveme žáky a učitele k návštěvě níže představených míst, v nichž se uskuteční různé typy programů pro různé věkové skupiny žáků základních a středních škol dle této nabídky: