Cesty k životu v míru
Výchova a hodnoty: nabídka Týdne pro školy ve dnech 18.—24. června 2018

Programy v této sekci vycházejí z myšlenky, že život v míru je pro každou společnost vysokou hodnotou. Mír si zpravidla nemůže zajistit žádná země sama, ani si jej uchovat bez aktivní  činnosti v různých oblastech života včetně výchovné. K mírovým tématům patří poznání radostí a starostí lidí žijících v jiných životních podmínkách, než s jakými máme u nás zkušenosti. Nabízíme celkem pět programů, z nichž první uvádí do této tématiky. Další čtyři programy jsou realizované lektory, kteří znají život dětí v chudých částech světa z vlastní zkušenosti a aktivně se podílejí na pomoci, ke které se může kdokoliv připojit.

Nabízené programy: 

Mír Škola hrou Adopce na dálku Cesta čaje Školákem v Africe

Mír

Objevování významu míru pomocí symbolů

O touze po životu v míru svědčí i různé symboly míru, které vznikaly v jednotlivých kulturách. Každý z těchto symbolů přibližuje některý aspekt míru. 

V programu budeme pracovat také s obrazy mírového soužití v lidské společnosti, které můžeme najít
v přírodě, v lidových tradicích nebo v literatuře včetně biblických textů. 

 • Program vede jeden z lektorů: Marie Zimmermannová, Michal Ondra, David Žofák
 • Délka programu pro žáky ZŠ 45 minut nebo déle, pro žáky středních škol 90 minut
 • Termíny: 18.—22. 6., začátek dle dohody

Škola hrou

nabízí organizace SIRIRI o.p.s.

Obecně prospěšná společnost SIRIRI pomáhá proměňovat život obyvatel Středoafrické republiky (SAR), aby mohli stát na vlastních nohou.

Aktivity a programy SIRIRI probouzejí a rozvíjejí v ČR smysl pro solidaritu, nelhostejnost k potřebným, vědomí globální společenské odpovědnosti v souvislosti se sociální nespravedlností ve světě.

Formou přednášek, přizpůsobených věku školáků, představitelé a dobrovolníci SIRIRI přiblíží žákům reálie této země a projekty, které tam realizuje. Představí svůj vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice, v rámci kterého frankofonní dobrovolníci učí používat místní učitele moderní pedagogické postupy. Součástí programu jsou i realizace a poskytnutí didaktických pomůcek středoafrickým žákům: slabikářů a čítanek v sangu pro první třídy, živé abecedy a také sady písmenek, které mohou vyrobit jejich čeští kamarádi.

 • Program je možné objednat na dopoledne nebo odpoledne ve dnech 18.—22. června, začátek dle dohody

O programu Adopce na dálku

nabízí Arcidiecézní charita Praha

Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější - šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě.

V rámci besedy představí tým pracovníků Arcidiecézní charity Praha žákům či studentům program Adopce na dálku. Seznámí je se zeměmi a oblastmi, ve kterých žijí podporované děti, a s životními osudy některých dětí. Bude prostor také pro dotazy a chybět nebude ani soutěž, hra nebo kvíz pro žáky či studenty navštívené školy.

Konkrétní obsah prezentace pak závisí na věkové skupině žáků či studentů, se kterými se beseda koná, případně na specifických požadavcích dané školy.

Není výjimkou, že jednotlivé školy nebo třídy adoptují dítě na dálku. Nepřináší to užitek jen podporovanému dítěti, ale výchovně to působí také na žáky či studenty, kteří si pak lépe uvědomují, že jejich životní standard není samozřejmostí, a učí se solidaritě a lásce k lidem. 

Více o programu: https://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/

 • Program je možné objednat ve dnech 18.—22. 6., začátek dle dohody 

Cesta čaje

nabízí Bc. Olga Švecová, lektorka organizace Missio

Jaká je cesta čaje do našeho ranního hrnku? Lektorka umožní žákům nahlédnout do všedního života obyvatel, přírody a kultury ostrovní země Srí Lanka o ocenit tak hodnotu nápoje, jehož přítomnost v našem jídelníčku se může zdát samozřejmou. Program vychází z vlastní zkušenosti lektorky při návštěvě zařízení pro děti z chudých rodin na Srí Lance.

 • Program je určen žákům základních škol
 • Lektorka programu: Olga Švecová
 • Délka programu: 45 minut
 • Termíny: 20. a 21. 6. od 8:00 a 9:00
 • Program lze uskutečnit ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, Praha 1

Školákem v Africe

nabízí Bc. Olga Švecová, lektorka organizace Missio

Cílem tohoto programu je představit žákům Jihoafrickou republiku, hlavně život dětí ve škole. Také kulturu, přírodní krásy, ale i starosti či radosti každodenního života.

Lektorka čerpá z vlastní zkušenosti z let 2011—2012, kdy působila rok jako učitelka na základní škole ve městě Malamulele (province Limpopo).

 • Lektorka: Olga Švecová
 • Délka programu: 45 minut
 • Termíny: 20. a 21. 6. od 8:00 a 9:00
 • Program lze uskutečnit ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, Praha 1