Učíme se od našich předků
Výchova a hodnoty: nabídka Týdne pro školy ve dnech 18.—24. června 2018

"Historie už není jen sbírkou příkladů, ale jedinou cestou k pravému poznání naší specifické podstaty", napsal v roce 1815 německý právník Friedrich Carl von Savigny. Jeho výrok koresponduje s motivací programů, které nabízíme v některých pražských kostelích.
Jedná se o místa, jež se stala duchovními centry pro některé skupiny lidí, nebo která odkazují na  důležité hodnoty pro naši společnost.

Nabídka programů:

Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech o vlastnostech a hodnotách (nejen) vojáků Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava jako duchovní centrum českého státu Svěřit svůj život do ochrany patronů české země sv. Cyrila a Metoděje a nový počátek O sv. Apolináři a ochraně maminek a jejich nenarozených dětí Karel IV. a duchovní ochrana Prahy a služba policistům
Meč, plášť a mitra v rotundě sv. Martina  Karlova koruna ve Vyšehradské bazilice
Setkání se sv. Vojtěchem v Břevnovském klášteře a nahlédnutí do života odvážného biskupa

Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín

jednodenní pěší výlet s doprovodnými tematickými aktivitami

V počátku českých dějin stojí důležitá žena, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava, kněžna vpravdě "lidu-milá".

Nabízíme objevování života sv. Ludmily při pěším výletě od železniční stanice v Srbsku s cílem na bývalém tetínském hradišti a s vyvrcholením doprovodných aktivit při prohlídce tří tetínských kostelů. Učitel může zvolit jednu ze čtyř různě dlouhých tras a domluvit se na konkrétním přizpůsobení programu své třídě.

 • Lektorka programu: Pavla Edita Herciková
 • Doba trvání: jednodenní pěší výlet (dle dohody)
 • Program je určen pro jednu až dvě třídy, které mohou putovat společně
 • Termíny: 19. 6. a 20. 6.
  program bude možné objednat i v jiných termínech uvedených v popisu programu - viz vlevo ke stažení

Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého
na Hradčanech

o vlastnostech a hodnotách (nejen) vojáků

Odvaha, čest, odpovědnost, věrnost; to jsou ctnosti, které tradičně spojujeme s hrdiny — vojáky a bojovníky. Přestože jsou tyto ctnosti důležité pro každého, pro vojáky jsou nutné, aby plnili své úkoly a dostáli svým závazkům vůči těm, které chrání, tj. vůči své zemi a jejímu obyvatelstvu.

V kostele sv. Jana Nepomuckého se společně sejdeme, abychom zavzpomínali na obětavost příslušníků vojenských sil a uvědomili si hodnoty spojené s vojenskou službou během míru i války.

Cílem programu je představit vojáka jako člověka, jako někoho, kdo na sebe dobrovolně bere zodpovědnost za bezpečí nejen svých blízkých, ale také všech občanů své země, a je ochoten za ně položit život.

 • Lektor programu: Michal Ondra
 • Doba trvání: 45 - 75 minut (dle věku)
 • Termíny: 19. 6. a 22. 6. od 9:00 a 10:30 

Katedrála sv Víta, Václava a Vojtěcha

jako duchovní centrum českého státu

Jedním z počinů mladé Československé republiky, která vznikla v roce 1918, bylo dokončení katedrály sv. Víta, která byla a je považována za duchovní centrum nového státu. V programu se žáci seznámí se stavebním vývojem katedrály a budou jim představeny památky a symboly, které připomínají významné místo katedrály v českých dějinách. Navštíví též místa, která nejsou běžně otevřena pro turisty, a prohlédnou si nově instalované sousoší věnovanému sv. Vojtěchovi. 

Cílem programu je umožnit žákům návštěvu katedrály, porozumět části její výzdoby a pomoci rozvíjet hodnotu jejich vztahu ke své vlasti.

 • Lektorky programu: Marie Zimmermannová, Eliška Vrbová
 • Doba trvání: 45 - 75 minut (dle věku žáků)
 • Termíny: 18., 20.—22. 6. od 9:00 a 10:30

Svěřit svůj život do ochrany

patronů české země sv. Cyrila a Metoděje a nový počátek

Pro mladší žáky ZŠ: Na stavbě a výzdobě kostela se podílela řada umělců včetně Josefa Mánesa. Na průčelí kostela najdeme galerii desítek postav v několika skupinách, mezi nimiž jsou i sv. Cyril a Metoděj, biblické postavy, významní Přemyslovci a zejména ochránci české země. Ve středu všech trůní Král dějin - Ježíš Kristus, Co mají všichni tito lidé společného? Co znamená svěřit někomu svůj život do ochrany?

Pro starší žáky ZŠ a středoškoláky: V roce 1863 slavil český národ 1000 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje, aby si připomenul nový počátek svých dějin, kdy naši předkové poznali a přijali křesťanství. Díky tomu se český národ byl schopen zařadit mezi svébytné národy Evropy. Stavba a výzdoba kostela sv. Cyrila a Metoděje měla být připomínkou tohoto "nového počátku". Karlínský kostel se měl stát českým "Velehradem". V čem spočívala naděje vlastenců na nový počátek?

 • Lektor programu: David Žofák
 • Doba trvání: 45 - 75 minut (dle věku žáků)
 • Termíny: 20.—22. 6. od 9:00 a 10:30

O sv. Apolináři a ochraně maminek

a jejich nenarozených dětí

Kostel sv. Apolináře, nacházející se poblíž známé porodnice na Praze 2, nechal postavit Karel IV. roku 1362, kdy Praha zažívala jedno ze svých nejlepších období rozkvětu. Samotný kostel se stal velice populární v období baroka, když do něj byl přenesen oltář Panny Marie Karlovské a v jeho blízkosti byla postavena porodnice. Nespočet těhotných žen do tohoto kostela chodilo, aby se modlilo za sebe a své děti. Navštívila ho i panovnice Marie Terezie.

Cílem programu je nabídnout prohlídku zajímavostí tohoto kostela, zastavit se u obrazu těhotné Panny Marie a uvažovat o hodnotě života a ochraně maminek a jejich nenarozených dětí. 

 • Lektoři programu: Michal Ondra, David Žofák, Eliška Vrbová
 • Doba trvání: 45 - 75 minut (dle věku žáků)
 • Termíny: 18.—21. 6. od 9:00 a 10:30

Karel IV. a duchovní ochrana Prahy

O bezpečí a ochraně v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově

Karel IV. založil v Praze kostel zasvěcený sv. Karlu Velikému. Tento císař byl pro Karla IV. velkým vzorem jako obnovitel a ochránce Říše římské. Žáci budou během programu v kostele odhalovat, jakými způsoby se snažil dobrý panovník ve středověku chránit svou zemi. Dnes se v prostorách bývalého kláštera vedle kostela nachází Muzeum Policie ČR, takže v případě zájmu mají školní skupiny možnost prozkoumat, jak se ochrana země vyvíjela v dobách po vzniku Československa. Kostel dnes slouží duchovní službě členům Policie ČR, konají se zde bohoslužby Za bezpečí a členy policejního a hasičského sboru, kteří zemřou při službě.
Více informací na internetové stránce kostela. 

 • Lektorka programu: Eliška Vrbová
 • Doba trvání: 45 - 75 minut (dle věku žáků)
 • Termíny: 18., 19., 22. 6. od 9:00 a 10:30

Meč, plášť a mitra v rotundě sv. Martina

na Vyšehradě

Úcta ke svatému Martinu je celosvětovým fenoménem, který se týká mnoha aspektů našeho života: Svatomartinská husa, bílý kůň, víno, kostely pojmenované po tomto světci, běžné křestní jméno, apod. Cílem tohoto programu je představit sv. Martina jako historickou osobu, která se stala legendou. Účastníci se tedy seznámí s Martinem jako vojákem i biskupem, ale hlavně jako s dobrým člověkem. Budou mít možnost prohlédnout si románskou stavbu— rotundu sv. Martina 11. stol.

 • Program je určen žákům 1. stupně ZŠ
 • Lektoři programu: Michal Ondra, David Žofák
 • Doba trvání: cca 60 minut
 • Termíny: 18. a 20. 6. od 9:00 a 10:30


Královská koruna ve Vyšehradské bazilice

o hodnotách, které lidi spojují a přesahují

V prostoru Vyšehradu se nachází celkem pět kostelů a hřbitov zřízený ve 13. století vyšehradskou kapitulou. V 19. stol. se stal pohřebištěm významných osobností českého národa. Nejvýznamnějším kostelem je bazilika sv. Petra a Pavla, který spravuje Vyšehradská kapitula.

Program Královská koruna je věnován vztahu císaře Karla IV.  k vyšehradské bazilice. Žákům nabídne prohlídku a poznání historie baziliky. Poskytne jim též prostor k úvaze o "královské důstojnosti" každého z nás.   

 • Program je určen žákům do 6. třídy ZŠ
 • Lektorka programu: Blanka Pitřincová
 • Doba trvání: cca 60 minut
 • Termíny: 18., 21., 22. 6. od 9:00 a 10:30

Setkání se sv. Vojtěchem v Břevnovském klášteře

a nahlédnutí do života odvážného biskupa

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově je nejstarším mužským klášterem v českých zemích. O jeho bohatém životě dnes svědčí internetové stránky

Program pro žáky ZŠ nabízí možnost poznat osobnost sv. Vojtěcha, který přivedl benediktýny do české země již v 10. století a sám se stal členem tohoto řádu. Žáci se také seznámí se životem řeholníků v tomto klášteře dříve a nyní a budou mít možnost prohlédnout si jeho prostory.

 • Program je určen pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
 • Lektorka programu: Ivana Rabiňáková
 • Doba trvání: 2,5 hodiny
 • Termíny: 18., 19., 21., 22. 6. od 9:00