Pozvání na prohlídku
Výchova a hodnoty: nabídka Týdne pro školy ve dnech 18.—24. června 2018

Tato sekce nabízí pozvánky do několika objektů spravovaných církevními organizacemi. Jde o dílo našich předků, v němž se odráží jejich spiritualita a smysl pro krásno. Tyto hodnoty dále rozvíjejí lidé, kteří zde dnes žijí a pracují. Můžete přijmout jejich pozvání pro naši nejmladší generaci na prohlídku, protože každé poznání druhých lidí otevírá naše obzory, obohacuje nás a vychovává ke vzájemné úctě a toleranci.

Nabízené prohlídky: 

Arcibiskupský palác Boromejský klášter a služba nemocným Život v klášteře Řádu menších bratří—františkánů Kostel sv. Ignáce z Loyly—barokní památka Stopy u Pražského Jezulátka

 

Arcibiskupský palác

navštivte veřejně nepřístupná místa Arcibiskupského paláce ve dnech

18. a 20. června 2018 od 9 do 15 hodin.

Arcibiskupský palác patří k dominantám Hradčanského náměstí a je sídlem pražského arcibiskupa a jeho spolupracovníků. V současné době zde žije a působí Dominik kardinál Duka, který je 36. pražským biskupem od prvního biskupa Dětmara a druhého českého biskupa sv. Vojtěcha. 

Program návštěvy vychází z příběhu tohoto paláce a jeho poslání. Reprezentativní prostory paláce mohou připomínat zámek, ale objevíte určité rozdíly. Budete moci navštívit i srdce domu - kapli, a pokud budete mít štěstí, můžete nahlédnout i do pracovny arcibiskupa.

Program prohlídky

Pro nejmladší děti (1. - 3. třída ZŠ) je program zaměřen na příběh sv. Vojtěcha, od jehož narození uplynulo již více než 1020 let a po němž je stolec pražského arcibiskupa dodnes pojmenován.

Program pro žáky od 4. do 7. třídy ZŠ je orientován na seznámení se s pojmy jako je biskup, jeho insignie a také smysl jeho činnosti, který byl v průběhu staletí v určitém smyslu stejný, ale také reagoval na potřeby své doby. S muži, kteří tento úřad zastavili, se budete moci setkat v sále s galerií portrétů biskupů.

Program pro 8. a 9. třídy ZŠ a pro žáky středních škol přiblíží i některé osobnosti biskupů z 20. století.

Rozsah prohlídky a komentáře bude přizpůsoben věku žáků. Předpokládaná délka trvání je od 60 minut do maximálně 90 minut. 

Boromejský klášter a služba nemocným

poznejte život a povolání zasvěcených sester ve dnech

21. června 2018 od 9 do 15 hodin.

Zveme vás na návštěvu do kláštera sester boromejek v Praze pod Petřínem. Zjistíte, jak takový klášter vypadá, kde a jak sestry žijí, co je to klauzura a refektář, jestli máme televizi a počítač. Co sestry dělají v práci i ve svém volnu. Budete se moci zeptat na to, co vás zajímá. A to všechno na dohled Pražského hradu a přesto uprostřed kvetoucí zahrady. 

  • Lektorkou programu je sestra Angelika Pintířová
  • Vstup do budovy: Šporkova 12, Praha 1, 
  • Doba trvání cca 90 minut, vhodné pro skupinu velikosti jedné třídy.  

Klášter Řádu menších bratří — františkánů

prohlídka prostor kláštera, života a služby františkánů u kostela Panny Marie Sněžné

ve dnech 18., 20. a 21. června 2018 od 9 do 11:30 hodin

Možná jste už někdy potkali ve městě muže nosící dlouhé hnědé šaty s kapucí, přepásaných bílým provazem. Někteří z nich žijí v klášteře v samém středu Prahy, ke kterému přiléhá veřejně přístupná Františkánská zahrada, oáza zeleně v centru Prahy. 

Bratři františkáni nabízejí v rámci Týdne pro školy prohlídku kláštera a kostela a možnost klást otázky na to, co vás o jejich životě a působení zaujme.

  • průvodci klášterem: františkáni žijící v klášteře
  • délka prohlídky cca 60 min. 
  • určeno pro základní i střední školy, na každou prohlídku se může vydat jedna třída
  • Termíny: ve výše uvedené dny od 9:00, 9:30, 10:00 a 10:30 hod. 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly — barokní památka

Stálá nabídka v kostele sv. Ignáce z Loyoly, Karlovo náměstí, Praha 2

Program obsahuje interaktivní prvky a je nabízen pro mateřské, základní i střední školy. 
  • Lektorka programu: Tereza Novotná
  • Délka programu: 90 minut
  • Možnost objednávky (nejen) 18. — 22. 6.

Objednávku zasílejte e-mailem na adresu:  tereza@kostelignac.cz.

Stopy u Pražského Jezulátka

Stálá nabídka kostela Pražského Jezulátka, Karmelitská ulice, Malá Strana

Lektorský tým kostela nabízí tři různé programy pro žáky 1. — 7. třídy ZŠ.  

Popis jednotlivých programů na stránkách kostela.

Délka programu: 1,5 až 2,5 hodiny (podle typu)

Objednávku zasílejte e-mailem na adresu: stopy@pragjesu.cz