O projektu
Výchova a hodnoty: nabídka Týdne pro školy ve dnech 18.—24. června 2018

Účel a cíle projektu

Týden pro školy "Výchova a hodnoty" se koná z iniciativy kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, od roku 2017. Stal se součástí pravidelné a systematické nabídky Pedagogického centra  Arcibiskupství pražského. Program 2. ročníku tohoto projektu je koncipován tak, aby podpořil oslavu 100. výročí vzniku našeho státu
a ukázal především na bohatství, které ve společných hodnotách máme a které je třeba chránit. 

Programy jsou určeny žákům základních a středních škol, jejich obsah a aktivity budou vždy přizpůsobeny věku žáků a typu školy.

Obsah projektu

Aktivity projektu představené na těchto stránkách jsou rozděleny do dvou sekcí podle místa jejich konání:

OTEVŘENÉ DVEŘE: jedná se o programy, které jsou realizovány mimo prostředí školy. Připravili je pracovníci Pedagogického centra Arcibiskupství pražského ve spolupráci s dalšími pracovišti Arcibiskupství nebo spolupracující organizace (konkrétně je to uvedeno vždy u popisu jednotlivého programu). 

Programy jsou rozděleny do tří tematických okruhů:

  • Pozvání na prohlídku: návštěva míst a osob z minulosti i současnosti a posílení hodnot jako je vzájemné poznání a tolerance.
  • Učíme se od našich předků: programy se konají ve vybraných kostelích a představují nejen krásu těchto míst, ale i památky na osobnosti, které měly a mají vliv na vnímání hodnot týkajících se života každého člověka.
  • Hledání společného dobra: setkání s lidmi, kteří se věnují službě ve prospěch společnosti, nebo s jejich myšlenkami a pracemi a hodnotami, které prezentují.

PROGRAMY VE ŠKOLÁCH: připravují a realizují lektoři Arcibiskupství pražského nebo samostatné organizace, které přijaly nabídku Arcibiskupství zapojit se do projektu. Jedná se o programy určené žákům, kteří zůstávají v prostředí své školy, a lektor za nimi přijíždí, nebo je možné program uskutečnit v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30, Praha 1 (10 minut chůze od Hlavního nádraží). 

Programy jsou rozděleny do dvou tematických okruhů:

  • Historické dědictví: připomíná některé osobnosti z našich dějin s ohledem na hodnoty, které vnesly do života lidí, nebo je vytvořili a dnes tvoří součást našeho kulturního dědictví. 
  • Cesty k životu v míru: programy v této sekci vycházejí z myšlenky, že život v míru je pro každou společnost vysokou hodnotou. K jejímu docenění a uchování vedou různé cesty, mezi které patří k vzájemné poznávání se s lidmi, jejichž životní podmínky jsou velmi odlišné od těch, které známe a někdy považujeme i za samozřejmé.

Programy jsou vedeny zpravidla jedním lektorem. Jejich předností je aktivní zapojení žáků do programu a vizuální kontakt s tématem.

Všechny programy rozvíjejí zejména komunikativní, sociální, personální a občanské kompetence žáků a kompetence k řešení problémů. Obsah programů odpovídá zejména obsahu průřezových témat a dotýká se vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.

Organizace projektu a objednávky

Programy jsou zpravidla určeny pro všechny věkové skupiny žáků základní a střední školy, obsah je věku žáků přizpůsoben. 

U každého programu je uveden stručný popis obsahu, jeho délka, nabízené termíny (které mohou být v přihlašovacím formuláři omezeny podle naplnění kapacity) a další důležité podrobnosti.

Všechny programy jsou zdarma pro žáky i pedagogický doprovod.

Vybrané programy je nutné předem objednat prostřednictvím objednávkových formulářů v sekci Objednávky.

Realizační tým

Příprava a realizace: Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Lektoři programů: 

  • Pedagogické centrum: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (vedoucí), PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D., Mgr. Michal Ondra, Mgr. Eliška Vrbová
  • Středisko pro katechezi a výuku náboženství: Mgr. David Žofák, Mgr. Jarmila Madla Chadimová Šmídová.
  • Archiv AP: Richard Jozíf, Vít Kochánek a Josef Faktor
  • Externí lektorská spolupráce: Ing. Blanka Pitřincová (Vyšehrad), Ivana Rabiňáková (Břevnov)

Spolupracující organizace: 

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, SIRIRI o.p.s., Arcidiecézní charita Praha, Bc. Olga Švecová (lektorka programů organizace Missio), Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Klášter Řádu menších bratří - františkánů, u kostela Panny Marie SněžnéBenediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.