Historické dědictví
Výchova a hodnoty: nabídka Týdne pro školy ve dnech 18.—24. června 2018

První tematický okruh programů, které můžeme realizovat přímo ve vaší škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30, se zaměřuje na historii, ze které se můžeme inspirovat a učit.  Všechny programy uvedené v této sekci je možné objednat pro jednu až tři třídy v jeden den. Všechny programy bude možné objednat i během následujícího školního roku. 

Nabízené programy:

Svatá Ludmila a její role v českých dějinách Karel IV. a jeho duchovní tvář Cyril a Metoděj jako lidé dobré vůle Paládium země české a jeho chápání v různých obdobích našich dějin

Svatá Ludmila

a její role v českých dějinách

Svatá Ludmila je známá především jako babička nejvýznamnějšího českého knížete svatého Václava. Ve svém životě zastávala řadu dalších rolí: manželky, matky, tchyně a kněžny. 
Program je zaměřen na hledání odpovědí na otázky: Co o kněžně Ludmile opravdu víme a co vychází z legend? Jak zastávala své role a jak její život odpovídá významu jejího jména "lidu-milá"? Mají naše jména také nějaký význam a může nás to nějakým způsobem ovlivnit?
 • Lektoři programu: Michal Ondra, Marie Zimmermannová, Pavla Edita Herciková
 • Délka trvání programu: 45 - 60 minut (lze upravit), pro starší žáky a žáky středních škol až 90 minut
 • Termíny: 18.—22. 6., začátek dle domluvy 

Karel IV. a jeho duchovní tvář

Císař Karel IV. je pokládán za jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků, který si svým způsobem vlády a péčí o zemi vysloužil označení Otec vlasti. Jeho stavební a zakladatelská činnost byla velmi ovlivněna jeho duchovním vnímáním světa. Program přiblíží žákům, kdo byl Karlovým vzorem, jaké hodnoty ve svém životě a vládě vyznával a co může být i pro nás dnes inspirací.

 • Lektoři programu: Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová
 • Program je vhodný pro žáky od 4. třídy ZŠ
 • Délka programu: cca 90 minut, pro mladší žáky 60 minut
 • Termíny: 18.—22. 6., začátek dle domluvy

Cyril a Metoděj

jako lidé dobré vůle

Od roku 2000 se v České a ve Slovenské republice slaví 5. července státní svátek tzv. "slovanských věrozvěstů" sv. Cyrila a Metoděje. Na jejich památku se každoročně konají na Velehradě v blízkosti Uherského Hradiště Dny dobré vůle. Proč právě "dobrá vůle" je spojována s těmito pro nás historicky vzdálenými osobnostmi? Jaký význam má pro nás tady a teď? 

V programu zaměříme pozornost na způsob, jakým sv. Cyril a Metoděj řešili své úkoly a jakou museli projevit tvořivost. Žáci si vyzkoušejí si v tomto ohledu své schopnosti. Starší žáci se budou zabývat nad významem obou bratrů pro naši  národní historii (obraz Julia Mařáka v Národním divadle) a významem slavení státního svátku pro společnost i jedince.

 • Program je určen žákům 1. a 2. stupně ZŠ
 • Lektor programu: David Žofák
 • Délka programu: 45 minut
 • Termíny: 18.—22. 6., začátek dle domluvy

Paládium země české

a jeho chápání v různých obdobích našich dějin

Paládium země české je historicky cenný kovový reliéf (19 x 13,5 cm), který je uchováván a uctíván v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, Jde o tzv. "ochranný" a "milostný" obraz odkazující na víru našich předků a současníků v ochranu a lásku Boží k našemu národu. O původu Paládia vypravují legendy, jeho dějiny zkoumají historici. V těchto pramenech najdeme mnoho zajímavých informací vztahujících se k počátkům našeho státu a šíření křesťanství na jeho území, jakož i příběh tohoto obrazu v našich dějinách. Paládium země české mělo svůj význam pro knížete Václava, císaře Karla IV., ale také pro protagonisty české reformace a národ v obtížných obdobích jako bylo pobělohorské, osvícenství, období rozpadu Rakouska-Uherska a další.

Cílem programu je rozšířit poznání žáků o smyslu událostí našich dějin na základě příběhu obrazu, který spojuje myšlenky protagonistů různých událostí české historie, a objasnit úlohu tzv. ochranných předmětů v křesťanské tradici (můžeme se dotknout i tématu fetišismu).

 • Program je určený žákům od 4. třídy ZŠ i žákům středních škol, varianty programu se odlišují podle osobnosti, která je s Paládiem spojena a jíž budeme věnovat větší pozornost.
 • Lektoři programu: Marie Zimmermannová, Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová
 • Délka programu: 45 minut
 • Termíny: 18.—22. 6., začátek dle domluvy