Výchova a hodnoty
Týden pro školy 2018

Pro školní rok 2018—2019 je projekt "Výchova a hodnoty" rozšířen na celý školní rok . Informace na těchto stránkách jsou zachovány pouze z archivních a orientačních důvodů.

Vstup do nových stránek projektu

Původní stránka:

18.—24. června 2018

se uskuteční týden aktivit určených základním a středním školám.

Účelem tohoto projektu je poznávání duchovních hodnot inspirovaných křesťanstvím, jejichž nositelem je umění, kulturní dědictví přístupné v kostelech a zejména lidé - osobnosti z naší historie i ti, kteří dnes pracují v duchovních, humanitárních a sociálních službách.

Program 2. ročníku tohoto projektu je koncipován tak, aby podpořil oslavu
100. výročí vzniku našeho státu
a ukázal především na bohatství, které ve společných hodnotách máme a které je třeba chránit.  

Všechny programy nabízíme školám ZDARMA.

Nabídka programů pro žáky je rozdělena do dvou sekcí, 

rozdělených podle místa konání programu. 

V každé sekci najdete stručný popis programů a odkaz na objednávku:

Otevřené dveře

Představuje programy, které se konají v kostelech nebo jiných církevních objektech případně v objektu spolupracující organizace. Jsou vedeny většinou lektory Pedagogického centra.


Programy ve školách

Představuje programy, které lze uskutečnit přímo ve třídě na pozvání školy. Programy lektorují pracovníci Pedagogického centra nebo lektoři spolupracujících organizací.

Doprovodný program

Zveme pedagogy k diskusi o přístupech k výchově žáků základních a středních škol k hodnotám, která se děje průběžně a má souvislost se všemi oblastmi vzdělávání. V první části odpoledne vystoupí několik zkušených odborníků v panelové diskusi:

  • Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Národní ústav pro vzdělávání
  • Ing. Mgr. Marie Nováková, Etické fórum ČR
  • Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
  • Fabrice Martin Plichta, ředitel neziskové organizace SIRIRI o.p.s.

Navazovat bude diskuse ve skupinách mezi účastníky. Výstupem by měly být zkušenosti, podněty a doporučení. 

Přijměte pozvání na mši svatou s biskupským vikářem pro pastoraci Mons. Michaelem Slavíkem.  Mše svatá bude slavena s úmyslem poděkování Bohu a na podporu všech, kdo přispívají k výchově dětí a mladých lidí. Srdečně zveme zvláště pedagogické pracovníky, rodiče a děti.